Adatvédelem
A weboldal fenntartĂłja

Az AdóWeb weboldal(aka)t (a továbbiakban: weboldal) a SEQUENT Korlátolt Felelõsségû Társaság (1056 Budapest, Szerb utca 2. fsz. 4.) (a továbbiakban: SEQUENT Kft.) üzemelteti.


Adatvédelem


Az AdóWeb oldalait általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minõsülnek. A SEQUENT Kft. mint adatkezelõ, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény elõírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetõvé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A SEQUENT Kft. az Ön által, szolgáltatásunk igénybe vételével, az Interneten közzétett információkért mindennemû felelõsségét kizárja.